Search
Close this search box.

Prvi signal da je poslovanje preraslo postojeći sistem

Power BI konsalting

Jedan od najvećih izazova koji može da se javi u poslovanju jeste nepostojanje ili neadekvatno profesionalno upravljanje sistemom izveštavanja. U tom slučaju možete imati osećaj da nemate apsolutnu kontrolu nad tokovima novca i celokupnim poslovnim aktivnostima.

Da biste bili sigurno u sam proces donošenja zdravih poslovnih odluka, neohodno je da imate širu sliku da biste razumeli sve segmete vašeg poslovanja.

Nakon dugogodišnjeg iskustva, stručni tim Bizpartnera može sa lakoćom da sagleda slabe tačke vašeg biznisa i da pruži koncizne predloge za poboljšanje poslovanja.

slabe tačke vašeg biznisa
prikaz skrivenih informacija u poslovnim podacima

Orijentisani smo na “best practice” rešenja prilagođena svakom biznisu pojedinačno. Spoj naše ekspertize iz oblasti maloprodaje, veleprodaje, finansija, marketinga kao i dominantna znanja novih cloud tehnologija osigurava kvalitetno izveštavanje i donošenje odluka zasnovanih na validnim podacima.

Usluge Power BI konsaltinga namenjene su podjednako kako kompanijama koje žele da se informišu o benefitima aplikacije, tako i kompanijama koje žele da unaprede postojeći sistem Power BI izveštavanja.

Potencijal Power BI Konsaltinga

Implementacija i integracija podataka iz skladišta_različitih izvora

Analiza potrebne infrastrukture za  Power BI izveštavanje

Svakodnevni tipovi izveštanja

Mentorship program podrške daljem razvoju

analiza kvaliteta podataka

Analiza kvaliteta postojećeg sistema izveštavanja i njegovo unapređenje

Usklađen sistem izveštavanja sa procesima u organizaciji

Integracija podataka iz različitih izvora

merenje poslovnih rezultala kpi

Definisanje KPI prilagođenih poslovnim procesima

Automatizacija operativnih aktivnosti

Automatizacija operativnih aktivnosti

Cilj biznis inteligencije je da iz velikog obima poslovnih podataka sumira zaključke koji će doprineti uspešnosti poslovanja.

Povećajte objektivan pristup vašem poslovanju

Objektivan pristup pronalaženju rešenja se ogleda u tome što nismo emocionalno vezani za poslovanje na isti način na koji su to vlasnici preduzeća. Upravo iz tog razloga možemo lakše da identifikujemo i rešavamo izazove, bez obzira da li je u pitanju sama analiza vašeg poslovanja ili problem implementacija nove tehnologije kao što je Power BI aplikacija.

Fokusirajte pažnju na suštinu biznisa

Tokom saradnje sa Bizpartnerom, koristićete ekspertska znanja ali i uštedeti svoje vreme koje možete odmah usmeriti na srž vašeg biznisa i time steći važnu konkurentsku prednost. Posao konsultanta je da doprinese i pomogne unapređivanju vašeg poslovanja, a njegovo angažovanje treba shvatiti kao prečicu do uspeha.

Uštedite vreme uz ekspertsku podršku

Kao biznis partneri sarađujemo sa kompanijama iz različitih branši i stičemo šira i dublja znanja o poslovnim trendovima, izazovima u procesu izveštavanja, prednostima uvođenja nove tehnologije i automatizacije operativnih aktivnosti. Našim angažovanjem, ova znanja postaju dostupna vašim timovima, a vreme potrebno za postizanje ciljeva se značajno skraćuje.

Smanjite svoje troškove

Angažovanjem naših stručnjaka plaćate usluge samo kada su vam one potrebene, što obezbeđuje znatne uštede u odnosu na zapošljavanje stalnog kadra. Posedovanjem domenskih znanja iz različitih oblasti poslovanja, možemo sa lakoćom da identifikujemo slabe tačke i time sprečimo neplanirane gubitke.

Povećajte objektivan pristup vašem poslovanju

Objektivan pristup pronalaženju rešenja se ogleda u tome što nismo emocionalno vezani za poslovanje na isti način na koji su to vlasnici preduzeća. Upravo iz tog razloga možemo lakše da identifikujemo i rešavamo izazove, bez obzira da li je u pitanju sama analiza vašeg poslovanja ili problem implementacija nove tehnologije kao što je Power BI aplikacija.

Fokusirajte pažnju na suštinu biznisa

Tokom saradnje sa Bizpartnerom, koristićete ekspertska znanja ali i uštedeti svoje vreme koje možete odmah usmeriti na srž vašeg biznisa i time steći važnu konkurentsku prednost. Posao konsultanta je da doprinese i pomogne unapređivanju vašeg poslovanja, a njegovo angažovanje treba shvatiti kao prečicu do uspeha.

Uštedite vreme uz ekspertsku podršku

Kao biznis partneri sarađujemo sa kompanijama iz različitih branši i stičemo šira i dublja znanja o poslovnim trendovima, izazovima u procesu izveštavanja, prednostima uvođenja nove tehnologije i automatizacije operativnih aktivnosti. Našim angažovanjem, ova znanja postaju dostupna vašim timovima, a vreme potrebno za postizanje ciljeva se značajno skraćuje.

Smanjite svoje troškove

Angažovanjem naših stručnjaka plaćate usluge samo kada su vam one potrebene, što obezbeđuje znatne uštede u odnosu na zapošljavanje stalnog kadra. Posedovanjem domenskih znanja iz različitih oblasti poslovanja, možemo sa lakoćom da identifikujemo slabe tačke i time sprečimo neplanirane gubitke.

Kontaktirajte naš BizTim eksperata

30 minuta besplatnog konsaltinga sa našim stručnjacima

Sektori podržani snagom biznis inteligencije

MALOPRODAJA

Da biste znali kojih 20% proizvoda vam donosi 80% ukupne zarade neophodno je da imate alat za analizu prodaje. Pored pomenute metrike, analiza vam daje jasne uvide koliko prodaje dolazi iz svake pojedinačne prodavnice, ko su vaši najbolji kupci, da li i koliko dugo neko kasni sa plaćanjem, koji proizvodi se najviše kupuju itd.

Eksperti Bizpartnera imaju iskustvo i veštine da vam uz pomoć Power BI aplikacije, kroz analizu, ukažu na opadajuću potražnju i učinak određenih proizvoda. Samo sveobuhvatnim pregledom vašeg poslovanja od 360 stepeni možete postaviti prava pitanja.

VELEPRODAJA

Merenje napredovanja u datom kvartalu u odnosu na isti prethodne godine zahteva analizu i upravljanje prodajom vaše kompanije po danima, nedeljama, mesecima.

Tokom skeniranja vašeg poslovanja naš tim će blisko sarađivati sa vašom organizacijom kako bi se dizajnirali izveštaji i radna površina u aplikaciji koja će odgovarali vašoj jedinstvenoj situaciji i organizacionim izazovima.

Samo rano signaliziranje sporog tempa stagnacije ili opadanja daje vremena za komunikaciju i preduzimanje određenih akcija na vreme kako bi se ostvatili ciljevi.

MARKETING

Uvid u povraćaj ulaganja u marketing i analiziranje učinaka vaših marketinških kampanja putem Microsft Power BI aplikacije postaje interaktivnije i razumljivije. Sve što je neophodno jeste da povežete svoju Google analitiku i interaktivni podaci za kreiranje marketinške strategije zasnovani na uvidima u realnom vremenu su dostupni na jednom mestu.

Bizpartner je uvek orijetisan na KPI i metrike kako bi vašim marketinškim timovima pružili validnu sliku marketinških performansi vaše kompanije.

UPRAVLJANJE ZALIHAMA

Jasne prikaze viškova i stanja zastarelog inventara možete steći kroz Power BI izveštavanje. Analitika pruža jasnoću u vezi sa zastarelim stanjem zaliha i rezultujućim troškovima tokom prekovremenog rada. Pored toga imate priliku da nakon samo nekoliko klikova dobijete brz uvid u promet zaliha, neizvršene porudžbine i kupovine, što vam omogućava da obezbedite optimalnu efikasnost.

Cilj nam je da transformišemo i ujedinimo sve vaše sisteme i izvore izveštavanja u jednu interaktivnu aplikaciju koja će omogućava pametno donošenje odluka.

PROIZVODNJA

Proizvodna analitika je namenjena menadžerima proizvodnje ili pojedincima u organizaciji koji su odgovorni za kontrolu proizvodnje

Analitika prodaje iz Power BI aplikacije, omogućava proizvodim timovima da ubrzaju analizu i ostvare veći uticaj na poslovne podatke u cilju blagovremenog reagovanja na propuste. Od podataka o transakcijama iz proizvodnih i grupnih porudžbina do analizu metrika po proizvodu i resursu, ovo rešenje pomaže proizvodnim timovima da dobiju detaljan uvid u defekte proizvoda koji su uzrokovani proizvodnjom, kao i stopu grešaka za resurse i operacije.

Asistencijom Bizpartner stručnjaka dobijate uvide o odstupanjima u proizvodnji, analizu proizvodnih varijansi, podatke koji potiču iz proizvodnih i paketnih naloga u jednom izveštaju.

FINANSIJE

Odgovor na pitanje kako možete efikasno kontrolisati tekuće obaveze i upravljanje gotovinom, nalazi se u analitici Power BI aplikacije. Finansijska analitika vam pruža sveobuhvatno izveštavanje i može se integrisati direktno u vaš finansijski sistem. Pored predefinisanih izveštaja uvek postoji opcija da se vizuali i dodatne opcije prilagode baš vašim potrebama.

Bizpartner vam donosi novo iskustvo kada je u pitanju praćenje novčanih tokova i plaćanja po grupama, prodavcima i valutama. Kroz analitiku vam ukazujemo i na zaostale iznose po dobavljačima da biste, nakon uvida u svoje obaveze prema njima, bolje upravljali novčanim tokom.

Kontaktirajte naš BizTim eksperata

Za više informacija o

metodologiji rada

Naši partneri od poverenja